Dự án cải tiến tay Dalmec gắn cửa, và linh kiên lên oto tại nhà máy Vinfast. Được thực hiện bởi Hasy Industries

Nội dung thực hiện:

  • Thiết kế lắp đặt tủ điện và lập trình PLC S7-1500 cho cánh tay chạy theo băng tải của nhà máy
  • Lắp đặt tại Vinfast hệ thống cơ khi, tủ điện và bàn giao

Một số hình ảnh tại dự án: