Tin Hasy Industries

Một số hoạt động máy game Hasy tại chương trình trải nghiệm sáng tạo (Trường Đa trí tuệ MIS)

Chương trình trải nghiệm sáng tạo do Trường tiểu học, THCS, THPT Đa Trí Tuệ...

Hasy Industries tại Chương trình nhà sáng chế số 3 năm 2013 do VTV tổ chức

Chương trình nhà sáng chế số 3 năm 2013 do đài truyền hình VTV tổ...