Hasy Industries tại Chương trình nhà sáng chế số 3 năm 2013 do VTV tổ chức

Chương trình nhà sáng chế số 3 năm 2013 do đài truyền hình VTV tổ chức

Ban giám khảo gồm: TS Nguyễn Thành Nam (sáng lập FPT), TS Doãn Hà Thắng (GĐ TT Ứng dụng và chuyển giao công nghệ, Viện Vật lý, thuộc viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam)

Hasy Industries tham gia với sản phẩm Máy in lụa tròn xoay 6 màu (Do Hasy Industries tự thiết kế và sản xuất)

Hasy Industries tại Chương trình nhà sáng chế số 3 năm 2013 do VTV tổ chức 7
Máy in lụa xoay tròn 6 màu của Hasy Industries tại chương trình Nhà sáng chế
Hasy Industries tại Chương trình nhà sáng chế số 3 năm 2013 do VTV tổ chức 8
Máy in lụa xoay tròn 6 màu của Hasy Industries tại chương trình Nhà sáng chế
Hasy Industries tại Chương trình nhà sáng chế số 3 năm 2013 do VTV tổ chức 9
Máy in lụa xoay tròn 6 màu của Hasy Industries tại chương trình Nhà sáng chế
Hasy Industries tại Chương trình nhà sáng chế số 3 năm 2013 do VTV tổ chức 10
Máy in lụa xoay tròn 6 màu của Hasy Industries tại chương trình Nhà sáng chế
Hasy Industries tại Chương trình nhà sáng chế số 3 năm 2013 do VTV tổ chức 11
Máy in lụa xoay tròn 6 màu của Hasy Industries tại chương trình Nhà sáng chế
Hasy Industries tại Chương trình nhà sáng chế số 3 năm 2013 do VTV tổ chức 12
Máy in lụa xoay tròn 6 màu của Hasy Industries tại chương trình Nhà sáng chế